Fr.Karikilamthadam Joseph

  • Birthday : 01-03-1937
  • Home Parish : Mutholapuram
  • Ordained on : 01-12-1964
  • Feast : March 19
  • Priest ID : 64/KAR-J/14
  • E-mail :
  • Mobile:

Home Parish