aramanapala@gmail.com 04822 202000,

Fr.Thengumpally Sebastian BA

  • Birthday : 17-01-1938
  • Home Parish : Mannarappara
  • Ordained on : 11-03-1964
  • Death : 25-12-2020

Former Appointments

KOTHANALLOOR

Vicar

01-04-1967

PERUMTHURUTH

Vicar

01-09-1968

MALLIKASSERY

Vicar

01-04-1971

ADIVARAM

Vicar

01-07-1972

PIUSMOUNT

Vicar

02-04-1979 - 08-02-1985

MONIPPALLY

Vicar

01-05-1985

POOVATHODU

Vicar

14-02-1998 - 13-02-2004

YENTHAYAR

Vicar

14-02-2004 - 10-02-2007

Home Parish