aramanapala@gmail.com 04822 202000,


FR. AUGUSTINE KOLATH

PASSED
01-01-1970
BORN
17-08-1952

Rev. Fr.Kolath Augustine passed away.

Priest Profile

Fr.Kolath Augustine

  • Birthday : 17-08-1952
  • Home Parish : Ramapuram
  • Ordained on : 27-12-1979
  • Death : 12-03-2021

Former Appointments

VIMALAGIRI (CHAKKIKAVU)

Vicar

26-05-1984 - 22-04-1991

THIRUMARADY

Vicar

10-02-1991 - 10-02-1996

PALAYAM

Vicar

01-02-1996 - 17-02-2001

EZHACHERRY

Vicar

10-02-2007 - 10-02-2012

VILAKUMADAM

Vicar

11-02-2012 - 18-02-2017

PAIKA

Vicar

18-02-2017 - 23-02-2019