FR. SEBASTIAN CHERUKARAKUNNEL

PASSED
19-06-2021
BORN
25-06-1951

Our beloved brother priest Fr.Cherukarakunnel Sebastian passed away.

Priest Profile

Fr.Cherukarakunnel Sebastian

  • Birthday : 25-06-1951
  • Home Parish : Kozhuvanal
  • Ordained on : 23-12-1979
  • Death : 16-04-2021

Former Appointments

PADUVA

Vicar

01-04-1981

KOTHANALLOOR

Asst.Vicar

01-03-1983

KOOTTIKAL

Vicar

01-04-1986

PERUMTHURUTH

Vicar

14-02-1987

KULAMAVU

Vicar

10-02-1990 - 01-02-1996

KURINJI

Vicar

06-02-1996

PALAYAM

Vicar

02-02-2002 - 29-01-2005

EDAPPADY

Vicar

29-01-2005 - 14-05-2010

VAYALA

Asst.Vicar

26-11-2011 - 30-01-2016

POOVAKULAM

Vicar

30-01-2016 - 18-02-2017

KAVUMKANDAM

Vicar

18-02-2017 - 13-09-2017

ALPHONSAGIRI

Vicar

03-02-2018 - 15-02-2020